Znajdź media:


Marketing i Rynek

Kategorie: Marketing Reklama > marketing
Marketing i Rynek
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a także studenci marketingu w wyższych uczelniach i ich wykładowcy - wszyscy, którzy chca na bieżąco śledzić najnowsze trendy w marketingu polskim i światowym

Tematyka: Pismo porusza zagadnienia związane z marketingiem -teorią, jak i praktyką marketingową. Zawiera: nowe nurty w teorii i praktyce marketingowej oraz w funkcjonowaniu rynku, zakres i możliwości stosowania marketingu w polskiej praktyce gospodarczej, doświadczenia polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, fachowe porady - jak prowadzić badania marketingowe, a także kampanie reklamowe, jak wprowadzać produkty na rynek, jak zorganizowac dzialalność marketingową w firmie itp., nowości w polskiej i zagranicznej literaturze marketingowej,
Zapytaj o ofertę