Znajdź media:


Shopping Center Poland

Kategorie: Handel > centra handlowe
Shopping Center Poland
Wydawca: BROG Media Biznesu Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 4 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: inwestorzy centrów handlowych, ich zarządcy, administratorzy i menedżerowie, firmy zajmujące się komercjalizacją tego typu obiektów handlowych, osoby zarządzające sklepami oraz usługami w centrach handlowych, a także dostawcy wyposażenia i usług dla centrów.

Tematyka: Magazyn typu business to business. Porusza najważniejsze problemy branży centrów handlowych. Zawiera informacje związane z koncepcją i prowadzeniem nowoczesnych centrów handlowych. Prezentuje europejskie trendy w projektowaniu takich obiektów, a także strategie zarządzania centrami. Zawiera informacje o nowych i dostępnych powierzchniach handlowych oraz usługowych, inwestycjach, zmianach w strukturze najemców. Analizy rynkowe, case studies, prezentacje idei marketingowych, strategii zarządzania, badań, nowoczesnych technologii, usług, wywiady, reportaże.
Zapytaj o ofertę