Znajdź media:


Świat Przemysłu Farmaceutycznego

Kategorie: Medycyna > farmacja
Świat Przemysłu Farmaceutycznego
Wydawca: Farmacom
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: specjaliści do spraw utrzymania ruchu, technolodzy, automatycy, szefowie działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefowie działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach farmaceutycznych

Tematyka: Informacje z zakresu aktualnych wydarzeń w branży, z zakresu prawa farmaceutycznego, logistyki i produkcji farmaceutycznej. Poruszane są również zagadnienia związane z biotechnologią i działalnością laboratoriów.
Zapytaj o ofertę