Znajdź media:


Facility Manager

Kategorie: Budownictwo > zarządzanie nieruchomościami
Facility Manager
Wydawca: Forum Press Sp.z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby odpowiedzialne za zarządzanie budynkami i za obsługę techniczną budynków, dyrektorzy handlowi zakładów, kierownicy ds. informatycznych, dyrektorzy administracyjni, inżynierowie, biura projektowe i firmy usługowe z branży zarządzanie budynkami i projektowanie budynków, producenci i dostawcy usług z obszaru technika budowlana i wyposażenie budynków.

Tematyka: Czasopismo ma na celu promowanie na polskim rynku zarządzania budynkami i nieruchomościami, jakim jest Facility Management. Pismo lansuje nowoczesne rozwiązania, przekazuje informacje z branży dla profesjonalistów i fachowców. Skupia się na analizie polskiego rynku i rozwijającej się branży Facility Managementu oraz informuje o najnowszych trendach i kierunkach rozwoju.
Zapytaj o ofertę