Znajdź media:


Młody Biznes

Kategorie: Młodzież > studenci
Młody Biznes
Wydawca: Akademickie Inkubatory Przedsiebiorczosci
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Studenci i młodzi absolwenci najlepszych polskich uczelni. Osoby działające w organizacjach studenckich, kołach naukowych, prowadzących firmy w inkubatorach przedsiębiorczości lub wykazujący się własną, nie tylko biznesową inicjatywą.

Tematyka: Magazyn poświęcony przedsiębiorczosci dla absolwentów wyższych uczelni. Główna tematyka - najciekawsze wydarzenia związane z przedsiębiorczością, rozmową z młodymi przedsiębiorcami oraz autorytetami w dziedzinie przedsiębiorczości, źródła pozyskiwania środków na własny biznes, porównanie pod kątem własnego biznesu ofert usług i wyposażenia dla sektora małego biznesu, prezentacja młodych firm sukcesu, prawo, biznes IT.
Zapytaj o ofertę