Znajdź media:


Polonia Christina

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
Polonia Christina
Wydawca: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 20 000
Zasięg: ogólopolski
Czytelnicy: osoby religijne, związane z Kościołem Katolicki

Tematyka: Na łamach magazynu podejmowane są istotne tematy związane z wiarą. Można znaleźć informacje m.in. o: ekspansji islamu w Europie, nowych obliczach ideologii komunistycznej, rabunkowym fiskalizmie państwowym, współczesnych prześladowaniach chrześcijan w Azji, czy też coraz dalej posuniętych lewicowych, szkodliwych eksperymentach w oświacie. Prezentowany jest splendor chrześcijańskiej kultury, zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie.
Zapytaj o ofertę