Znajdź media:


Dealer

Kategorie: Motoryzacja > sprzedaż samochodów
Dealer
Wydawca: Dealer Consulting Group Konieczny i wspólnicy s.j.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 100
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Właściciele firm dealerskich, dyrektorzy handlowi, dyrektorzy zarządzający, prezesi zarządu, kierownicy działu marketingu, kierownicy salonu.

Tematyka: Na łamach pisma poruszane są tematy związane z zarządzaniem stacją dealerską, prowadzeniem jej marketingu, prawnymi uwarunkowaniami działalności biznesowej, optymalizacja kosztów, poszukiwaniem nowych źródel zysku, przyszłością rynku. Magazyn publikuje tematycznie artykuły z zakresu finansów, prawa, strategii marketingowych, trendów rynku motoryzacyjnego.
Zapytaj o ofertę