Znajdź media:


Perspektywy

Kategorie: Młodzież > liceum, gimnazjum
Perspektywy
Wydawca: Perspektywy Press sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 40 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: młodziez 15-20 lat, licealiści, maturzysci, studenci pierwszego roku studiów,

Tematyka: Pismo pomaga młodym ludziom w podejmowaniu decyzji takich jak wybór szkoły średniej, wyższej uczelni, szkoły jezykowej m.in. poprzez rankingi: Ranking Liceów Ogólnopolskich, Ranking Liceów Warszawskich. W każdym numerze jest opisywany zawód, tzn. na jakiej uczelni i jakie kierunki można studiować, wywiady z przedstawicielami zawodów. Ponadto stałe tematy to: testy na wyższe uczelnie z poprzednich lat, powtórki do matury, nauka za granicą, dni otwarte na uczelniach.
Zapytaj o ofertę