Znajdź media:


Giga Sport

Kategorie: Młodzież > młodzieżowe sportowe
Giga Sport
Wydawca: 3S Media Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 56 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: głównie chłopcy w wieku 13-18 lat

Tematyka: Pismo poświęcone sportowi w szerokim tego słowa znaczeniu z przewagą piłki nożnej i koszykówki. Każdy numer poświęcony jest w ok. 50% jednemu wydarzeniu sportowemu. Obok artykułów można znaleźć m.in., konkursy, testy sprzętu sportowego oraz plakaty gwiazd sportu.
Zapytaj o ofertę