Znajdź media:


Nasza Droga

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
Nasza Droga
Wydawca: Stowarzyszenie Nasza Przyszlosc
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 15 200
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: młodzież katolicka

Tematyka: Pismo przeznaczone dla ludzi młodych; daje wskazówki, jak pokierować własnym rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i psychicznym. Porusza problemy natury rodzinnej, szkolnej, osobistej. W piśmie można znaleźć m.in. wiadomości z życia Koscioła, refleksje ewangeliczne, reportaże i wywiady, recenzje książek oraz tematy numeru poruszające istotne sprawy wiary i życia.
Zapytaj o ofertę