Znajdź media:


Notes na 6 tygodni

Kategorie: Kultura Sztuka > kultura
Notes na 6 tygodni
Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bec Zmiana
Częstotliwość: co 6 tygodni
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: aktywni młodzi ludzie 20-35, zainteresowani uczestniczeniem w nowatorskich przedsięwzięciach, aktywni, poszukujący najciekawszych perspektyw rozwoju

Tematyka: Publikacja prezentuje najnowszą kulture polską ze szczególnym naciskiem na projektowanie, architekture, przestrzeń publiczną i sztukę. Zawiera bogato ilustrowaną część z informacjami o najciekawszych aktualnych wydarzeniach kulturalnych.
Zapytaj o ofertę