Znajdź media:


Klinika Oczna

Kategorie: Medycyna > okulistyka
Klinika Oczna
Wydawca: Oftal Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze okuliści, przedstawiciele placowek medycznych prywatnych i państwowych

Tematyka: W czasopismach publikujemy prace z dziedziny okulistyki odnoszące się do wszystkich chorob narzadu wzroku, leczenia i profilaktyki - szczegółowe tematy publikacji można znaleźć na naszej stronie
Zapytaj o ofertę