Znajdź media:


R Biznes

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > mała przedsiębiorczość
R Biznes
Wydawca: Novimedia Content Publishing
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 4000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: • 60% kobiet i 40% mężczyzn, • w wieku 30-59 lat, • z wyższym wykształceniem, • mieszkańcy dużych miast, • Włąściciele małych i średnich firm, zatrudniających z reguły do 50 pracowników, • ich oczekiwania to: systematycznie rozwijać biznes, doskonalić umiejętności i wiedzę w oparciu o doświadczenia innych. • Magazyny wydawane dla utrwalenia wizerunku marki

Tematyka: Magazyn dla zamożnych klientów Raiffeisen Banku. Informuje i wyjaśnia zawiłości mechanizmów i procedur prawnych związanych z finansami firmy; doradza w jaki sposób korzystać z dotacji i funduszy państwowych i europejskich; przedstawia nowe usługi bankowe dedykowane małym i średnim firmom; zachęca do wdrożenia i korzystania z nowoczesnych technologii przy prowadzeniu firmy.
Zapytaj o ofertę