Znajdź media:


Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Kategorie: Branżowe > opakowanie
Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedstawiciele firmy związane z branżą gospodarki materiałowej i logistyki, wyższe uczelnie

Tematyka: Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny: zakupu surowców, materiałów, opakowań, dóbr inwestycyjnych i usług, analizy rynków zaopatrzenia, gospodarki zapasami i odpadami, logistyki, organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, funkcjonowania łańcuchów dostaw, kształtowania przepływów materiałowych, technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.
Zapytaj o ofertę