Znajdź media:


Służby Utrzymania Ruchu

Kategorie: Branżowe > utrzymanie ruchu
Służby Utrzymania Ruchu
Wydawca: Forum Press Sp.z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: kadra kierownicza i dyrektorzy odpowiedzialni m.in. za inwestycje, gospodarkę remontową, procesy produkcji, utrzymanie ruchu, a także obsługę techniczną infrastruktury zakładów produkcyjnych

Tematyka: Głównym celem pisma jest jej praktyczny charakter, ukazujący jednocześnie złożoność i wielopłaszczyznowość problemów utrzymania ruchu w aspekcie optymalizacji i ergonomii działania organizacji, jaka jest przedsiebiorstwo produkcyjne. Główne działy: Utrzymanie ruchu, Bezpieczeństwo, Logistyka, wewnątrz zakładowa, Diagnostyka, Automatyka, Wdrożenia, Prawo, IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zapytaj o ofertę