Znajdź media:


Kosmetyka Profesjonalna

Kategorie: Branżowe > kosmetyka
Kosmetyka Profesjonalna
Wydawca: Zwiazek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 11 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właściciele salonów i firm kosmetycznych

Tematyka: Branżowe pismo poświęcone rynkowi kosmetycznemu. Główne działy tematyczne - Wydarzenia, Aktualności, Pielęgnacja twarzy i ciała, Zdrowie, Sukces w biznesie, Marketing w praktyce, Nowe technologie, Porady prawne.
Zapytaj o ofertę