Znajdź media:


Marketing w Praktyce

Kategorie: Marketing Reklama > marketing
Marketing w Praktyce
Wydawca: Wydawnictwo Marketing w Praktyce
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 6 700
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Osoby zajmujące się planowaniem, sprzedażą, dystrybucją, usługami, badaniami rynku, promocją i reklamą

Tematyka: Planowanie i strategia marketingowa - pozycjonowanie i segmentacja, sprzedaż i polityka cenowa, wprowadzanie nowych produktów na rynek i zarządzanie marką, marketing bezpośredni, przemysłowy, usług, badania ryku i konsumentów.
Zapytaj o ofertę