Znajdź media:


Gazeta Sołecka

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze ogólne
Gazeta Sołecka
Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Soltysów
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 40 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: sołtysi (50%), urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie, sejmiki samorządowe wszystkich szczebli, urzędy centralne oraz indywidualni rolnicy.

Tematyka: Pismo poświęcone sprawom samorządu, gospodarki i kultury na terenach wiejskich.
Zapytaj o ofertę