Znajdź media:


Pozytyw

Kategorie: Hobby > fotografia
Wydawca: Yours Media House Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 8 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: zawodowi fotografowie i amatorzy, ludzie szukający piękna w fotografii

Tematyka: Tematyka: fotografie w szerokim tego słowa znaczeniu, sztuka wizualna, malarstwo, wywiady z ludzmi ze świata sztuki i fotografii, sprzęt fotograficzny.
Zapytaj o ofertę