Znajdź media:


Monitor Prawniczy

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > prawo
Monitor Prawniczy
Wydawca: C.H. Beck Sp z o.o.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 2600
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, notariusze

Tematyka: Przegląd zmian i nowości w świecie prawa. Zawiera orzecznictwo sądów powszechnych, projekty legislacyjne, porady dla osób stosujących prawo, a także wskazówki dla osób zainteresowanych prawem ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawia opinie prawne, orzecznictwo oraz praktyczne wzory pism procesowych, artykuły traktujące o trudniejszych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, karnego, pracy i ubezpieczeń.
Zapytaj o ofertę