Znajdź media:


Biblioteka w Szkole

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Biblioteka w Szkole
Wydawca:
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 7100
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: bibliotekarze pracujący w szkołach

Tematyka: Pismo poświęcone pracy bibliotekarzy szkolnych. Podpowiada jak racjonalnie prowadzić bibliotekę, organizować, planować i realizować pracę, przekształcać bibliotekę szkolną - zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły. Zawiera informacje warsztatowe, przykłady rozwiązań programowych, rozkłady materiałów, scenariusze zajęć, zestawienia bibliograficzne, aktualne wersje przepisów prawnych dotyczących oświaty.
Zapytaj o ofertę