Znajdź media:


W Drodze

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
W Drodze
Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: głównie ludzie młodzi, młodzież z duszpasterstw akademickich

Tematyka: Magazyn poświęcony jest szeroko rozumianemu życiu chrześcijańskiemu. Magazyn porusza tematykę związaną z życiem człowieka, szuka odpowiedzi na problemy człowieka we współczesnym świecie. Publikuje wywiady, opowiadania, eseje.
Zapytaj o ofertę