Znajdź media:


Gazeta Szkolna

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Gazeta Szkolna
Wydawca: Gazeta Szkolna Sp. z o.o.
Częstotliwość: nieregularnie
Nakład: 6 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właściciele prywatnych placówek oświatowych, pracownicy resortu szkolnictwa administracji centralnej i terenowej, pedagodzy, administracja szkół

Tematyka: Profil pisma obejmuje problematykę związaną z szeroko pojętą dydaktyką (programy i metody nauczania) oraz reforma oświaty (funkcjonowanie szkól po wprowadzeniu reformy). Publikowane są tu akty prawne dotyczące branży, przepisy, ich wykładnie i komentarze. Zainteresowani znajdą tu również informacje dotyczące różnych typów szkół (np. zasady funkcjonowania ośrodków publicznych i prywatnych), sposobów oceniania i egzaminowania.
Zapytaj o ofertę