Znajdź media:


Przekrój

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > opiniotwórcze
Przekrój
Wydawca: GREMI MEDIA Sp. z o.o
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 44 388
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby w wieku 25-45 lat , glównie kobiety, z wykształceniem średnim i wyższym, zamieszkałe w dużych miastach, zainteresowane tematyką społeczno-obyczajowo-kulturalną.

Tematyka: Magazyn społeczno-polityczno-kulturowy. Porusza problematykę z dziedziny kultury, sztuki, polityki, życia społecznego, przemian i nowych zjawisk obyczajowych.
Zapytaj o ofertę