Znajdź media:


CIO

Kategorie: Komputer Telekomunikacja > IT
CIO
Wydawca: IDG Poland S.A.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 1 800
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy IT, członkowie zarządu odpowiadający za strategie IT

Tematyka: Pismo na licencji amerykańskiego wydania CIO. Zawiera informacje dla kadry zarządzającej IT. Na łamach prezentowane są informacje odnośnie zarządzania, ekonomii, trendów w technologii, biznesie. Pismo pomaga w podnoszeniu kompetencji w dziedzinie komunikacji, negocjacji, zarządzania zespołami, motywowania i przywództwa.
Zapytaj o ofertę