Znajdź media:


Parkiet - Gazeta Giełdy

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > gospodarka
Parkiet - Gazeta Giełdy
Wydawca: Gremi Business Communication Sp. z o.o.
Częstotliwość: dziennik
Nakład: 10 300
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: bankowcy, maklerzy giełdowi, managerowie, inwestorzy giełdowi

Tematyka: Dziennik ekonomiczny poświęcony notowaniom giełdowym.
Zapytaj o ofertę