Znajdź media:


Express Legnicki

Kategorie: Prasa > lokalna bezpłatna
Express Legnicki
Wydawca: Wroclawska Fabryka Prasowa s.c.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 17 500
Zasięg: woj. dolnośląskie, Legnica
Czytelnicy: mieszkańcy miasta Legnica

Tematyka: Lokalne pismo społeczno-informacyjne.
Zapytaj o ofertę