Znajdź media:


Biuletyn Wilanowski

Kategorie: Prasa > lokalna bezpłatna
Biuletyn Wilanowski
Wydawca: As-Summa
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 5 000
Zasięg: woj. mazowieckie, Warszawa - Wilanów
Czytelnicy: Mieszkańcy dzielnicy Wilanów

Tematyka: Lokalne pismo społeczno - kulturalne
Zapytaj o ofertę