Znajdź media:


Wiadomości Turystyczne

Kategorie: Branżowe > turystyka
 Wiadomości Turystyczne
Wydawca: Eurosystem
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 6000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: biura podróży, biura usług turystycznych, operatorzy turystyczni, przedsiębiorstwa gospodarki turystycznej, ośrodki, sportu i rekreacji, terenowe izby turystyczne

Tematyka: Pismo dostarcza m.in. treści ustaw i oficjalnych dokumentów zwiazanych z branża turystyczną, opisywane są wydarzenia branży turystycznej, prezentowane są polskie i zagraniczne regiony turystyczne, informacje o nowych trendach w branży.
Zapytaj o ofertę