Znajdź media:


Rotarianin

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > społeczne
Rotarianin
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Mazur Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski, Ukraina, Białoruś
Czytelnicy: członkowie klubów Rotary (przedstawiciele róznych zawodów i przedsiebiorców, których celem jest bezinteresowna pomoc najbardziej potrzebujacym -chorym, biednym, bezdomnym)

Tematyka: Magazyn poświęcony tematyce społeczniej i kulturalnej związanej z działalnością międzynarodowej organizacji charytatywnej Rotary International. Profil wydawniczy obejmuje życie klubowe oraz osiągnięcia i problemy, na jakie napotykają w swej działalności członkowie klubów Rotary i Rotaract.
Zapytaj o ofertę