Znajdź media:


Fota Forum

Kategorie: Motoryzacja > warsztat-technika
Fota Forum
Wydawca: Fota S.A.
Częstotliwość: 3 razy/rok
Nakład: 12 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: klienci firmy Fota - warsztaty zrzeszone w sieci Leader Service i Leader Service Truck, warsztaty nie należące do żadnej sieci warsztatowej, hurtownie motoryzacyjne, sklepy z cześciami samochodowymi, dostawcy firmy FOTA

Tematyka: Magazyn firmy Fota. Na swoich łamach informuje swoich klientów o osiągnięciach firmy, nowościach technicznych, wydarzeniach branzy motoryzacyjnej.
Zapytaj o ofertę