Znajdź media:


Nasze Morze

Kategorie: Branżowe > przemysł morski
Nasze Morze
Wydawca: Okretownictwo i Zegluga Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: wlaściciele i pracownicy firm sektora gospodarki morskiej, menedżerowie przemysłu okrętowego, miłośnicy statków, wszyscy zainteresowani szeroko rozumiana problematyką morską

Tematyka: Magazyn społeczno - gospodarczy o morzu. Poświęcone biznesowi morskiemu, stoczniom, statkom, portom, żegludze w aspektach: konstruktorskim, technicznym, projektowym, ekonomicznym i społecznym, ukazujące wszelkie związki człowieka z morzem.
Zapytaj o ofertę