Znajdź media:


Edu Fakty

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Edu Fakty
Wydawca: EduFakty
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 1000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, bibliotekarze, ośrodki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, wydziały edukacji, instytucje wspierające edukację; uczestnicy konferencji organizowanych przez nas oraz naszych partnerów; uczestnicy konferencji, konkursów, programów, którym patronuje magazyn.

Tematyka: Środowiskowe pismo dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Zawiera m.in. komentarze, informacje o usługach i produktach szkolnych, aktualności, prawo oświatowe, reportaże, wywiady i felietony oświatowych ekspertów, sport w szkole, nowe technologie w nauczaniu, kultura, ekologia.
Zapytaj o ofertę