Znajdź media:


Magazyn Lekarza Okulisty

Kategorie: Medycyna > okulistyka
Magazyn Lekarza Okulisty
Wydawca: Wydawnictwo BIOS
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: okuliści, osoby zawodowo związane z okulistyką.

Tematyka: pismo poświęcone okulistyce w szerokim tego słowa znaczeniu.
Zapytaj o ofertę