Znajdź media:


Medycyna Rodzinna

Kategorie: Medycyna > medycyna ogólna
Medycyna Rodzinna
Wydawca: Borgis Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze rodzinni, farmaceuci

Tematyka: W piśmie można znaleźć informacje min. na temat problemów z którymi lekarz rodzinny spotyka się w swojej pracy zawodowej, korzystania z internetu medycznego, nowości rynku farmaceutycznego, prawa i medycyny
Zapytaj o ofertę