Znajdź media:


Nowa Polszczyzna

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Nowa Polszczyzna
Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne sp.zo.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 1 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: nauczyciele przedmiotów humanistycznych, poloniści ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

Tematyka: Na łamach pisma poruszane są problemy metodyczne związane z nauczaniem języka polskiego oraz recenzje publikacji skierowanych do nauczycieli języka polskiego
Zapytaj o ofertę