Znajdź media:


Onkologia Polska

Kategorie: Medycyna > onkologia
Onkologia Polska
Wydawca: Cornetis Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: onkolodzy, hematolodzy

Tematyka: Problematyka poruszana na łamach czasopisma uwzględnia interdyscyplinarny charakter współczesnej onkologii. W poszczególnych numerach publikowane są artykuły redakcyjne, prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz schematy postępowan stanowiące materiał edukacyjny.
Zapytaj o ofertę