Znajdź media:


Przegląd Numizmatyczny

Kategorie: Hobby > hobby inne
Przegląd Numizmatyczny
Wydawca: Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 3 200
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: numizmatycy, kolekcjonerzy, osoby interesujące się monetami

Tematyka: Pismo naukowo-kolekcjonerskie, podejmujące szeroko problemy dawnej jak i współczesnej numizmatyki.
Zapytaj o ofertę