Znajdź media:


Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Kategorie: Medycyna > psychiatria
Psychiatria i Psychologia Kliniczna
Wydawca: Medical Communications Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zajmujące się psychiatrią

Tematyka: W piśmie publikowane są prace poglądowe podejmujące problematykę psychiatrii i psychologii dziecięcej i młodzieżowej. W piśmie tym można znaleźć również informacje o zjazdach krajowych i zagranicznych.
Zapytaj o ofertę