Znajdź media:


Raport Rolny

Kategorie: Rolnictwo > hodowla
Raport Rolny
Wydawca: Wydawnictwo Agencja Rolna Roman Barszcz
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 12 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: rolnicy, producenci rolni

Tematyka: Pismo poświęcone uprawie roślin rolniczych, hodowli bydła mlecznego oraz technicznemu wyposażeniu gospodarstwa. Stała tematyka: serwis informacyjny, izby rolnicze, uprawy roślin rolniczych, produkcja zwierzęca, techniczne wyposażenie gospodarstwa.
Zapytaj o ofertę