Znajdź media:


Arteon

Kategorie: Kultura Sztuka > kultura
Arteon
Wydawca: Dom Wydawniczy Kruszona Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 3 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: artyści, studenci i wykładowcy uczelni artystycznych, krytycy sztuki, właściciele galerii, uczniowie szkół artystycznych

Tematyka: Pismo obejmujace swoim zainteresowaniem wszystkie dziedziny wypowiedzi artystycznej, przede wszystkim sztuki współczesnej - od malarstwa do sztuki komputerowej; informuje o wydarzeniach artystycznych, przeprowadza wywiady z twórcami, teoretykami i krytykami sztuki, prezentuje prace młodych i utalentowanych artystów. Pismo informuje o tym, co się aktualnie dzieje w sztuce w kraju i poza granicami. Magazyn otwarty na rózne tendencje w sztuce.
Zapytaj o ofertę