Znajdź media:


Wiadomości Lekarskie - zawieszony

Kategorie: Medycyna > medycyna ogólna
Wiadomości Lekarskie - zawieszony
Wydawca: Medi Press Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 8 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze różnych specjalności, członkowie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Tematyka: Magazyn zamieszcza recenzowane artykuły naukowe poświęcone medycynie i problemom bezpośrednio z nią związanymi, jako: prace oryginalne, prace poglądowe, obserwacje kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów naukowych, oceny ksiażek medycznych.
Zapytaj o ofertę