Znajdź media:


Świerszczyk

Kategorie: Dzieci > wiek 7-12 lat
Świerszczyk
Wydawca: Nowa Era Sp. z o.o.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 41 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dzieci w wieku 7-10 lat

Tematyka: Pismo edukacyjne dla dzieci pierwszych klas szkół podstawowych.
Zapytaj o ofertę