Znajdź media:


Kurier Medycyny

Kategorie: Medycyna > medyczne opiniotwórcze
Kurier Medycyny
Wydawca: Pro Salutem
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Środowisko medyczne w Polsce - lekarze, farmaceuci, środowiska działających na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia - organizacje zawodowe i branżowe, administracja rządowa i samorządowa, jednostki, instytuty naukowo-badawcze oraz producenci leków.

Tematyka: Magazyn śledzi i monitoruje bierzące wydarzenia istotne dla środowiska medycznych i ochrony zdrowia. Prezentuje opinie i poglądy poszczególnych grup zawodowych związanych z szeroko rozumianą służbą zdrowia w naszym kraju.
Zapytaj o ofertę