Znajdź media:


Koński Targ

Kategorie: Hobby > konie
Koński Targ
Wydawca: Wydawnictwo Konski Targ
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 12 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: głównie osoby poszukujące ofert kupna sprzedaży koni różnych ras

Tematyka: W każdym numerze magazyn prezentuje kilkaset fotoofert sprzedaży koni różnych ras, artykuły dotyczące weterynarii, hodowli, sprawozdania z imprez sportowych, ogłoszenia sprzedaży pojazdów konnych.
Zapytaj o ofertę