Znajdź media:


Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Kategorie: Budownictwo > budownictwo ogólne
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Wydawca: Wydawnictwo NBI
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedstawiciele zarządów dróg wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, firmy i zakłady budowlano-montażowe, przedsiębiorstwa z branży naftowej i gazowej, producenci i dostawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego, biura projektowe, projektanci dróg, mostów i drogowych obiektów inżynieryjnych,

Tematyka: Magazyn porusza wszelkie aspekty związane z budownictwem. Główna tematyka poruszana na łamach to: geoinżynieria, budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo górnicze, inżynieria środowiska, prace przewiertowe, prace tunelowe i mikrotunelowe, prace renowacyjne, prace kanalizacyjne, prace bezwykopowe w technologiach górniczych.
Zapytaj o ofertę