Znajdź media:


Sad

Kategorie: Rolnictwo > ogrodnictwo
Sad
Wydawca: Plantpress Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: sadownicy drzew owocowych

Tematyka: Pismo porusza problematykę związaną z uprawą drzew owocowych. Zawiera informacje dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, ciecia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa.
Zapytaj o ofertę