Znajdź media:


Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne

Kategorie: Komputer Telekomunikacja > telekomunikacja
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 5000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Inżynierowie i technicy zatrudnieni w telekomunikacji, zwłaszcza w Telekomunikacji Polskiej S.A., pracownicy państwowych i prywatnych firm telekomunikacyjnych i innych, w tym usługowych, personel instytutów naukowo-badawczych, pracownicy i studenci wyższych uczelni, szkól średnich.

Tematyka: Nowoczesne sieci i systemy telekomunikacyjne z uwzględnieniem problemów ich wdrążania, eksploatacji i zarządzania, systemy radiofoniczne, telewizyjne, telefoniczne i transmisji danych, urządzenia oraz układy elektroniczne i optoelektroniczne wykorzystywane w telekomunikacji, a także nowoczesne metody ich projektowania, metody i urzadzenia pomiarowe, sprawozdanie z naukowo-technicznych konferencji telekomunikacyjnych.
Zapytaj o ofertę