Znajdź media:


Inżynieria Materiałowa

Kategorie: Branżowe > metalurgia
Inżynieria Materiałowa
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Inżynierowie-technolodzy i materialoznawcy w zakładach przemysłowych, pracownicy zaplecza badawczo-rozwojowego i projektowego przemysłu, kadra naukowa i dydaktyczna instytutów badawczych i wyzszych uczelni, studenci.

Tematyka: Podstawy projektowania, wytwarzania i kształtowania własnosci metali, materiałów ceramicznych polimerów i kompozytów, rozwój nowych materiałów i technologii zaawansowanych oraz doskonalenie materiałów konwencjonalnych. Popularyzacja nowych metod badań składu chemicznego i własnosci materiałów, system kontroli jakości materiałów, zasady tworzenia banków danych materiałowych.
Zapytaj o ofertę