Znajdź media:


Wiadomości Elektrotechniczne

Kategorie: Branżowe > elektryka
Wiadomości Elektrotechniczne
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Konstruktorzy, projektanci i eksploatorzy maszyn i układów elektrycznych, projektanci, wykonawcy i eksploatorzy elektroenergetycznych linii przesyłowych i urządzen rozdzielczych, pracownicy ,elektrowni, wyższych uczelni i szkół technicznych.

Tematyka: Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne oraz komunikaty ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory i ogniwa, aparaty i urządzenia, automatyka, badania i certyfikacja, bezpieczeństwo pracy, elektronika przemysłowa, energetyka, energoelektronika, kable i przewody, maszyny i transformatory, miernictwo, napęd elektryczny, normalizacja i przepisy sieci elektroenergetyczne, informacje o nowościach krajowych i światowych.
Zapytaj o ofertę